Παρουσιολόγιο Μαρτίου 2022

1η συνάντηση γονέων – 10 οδηγίες

Αγαπητό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβρης σχεδόν τελειώνει και μέσα στον προγραμματισμό των πρώτων ημερών, βασικό ρόλο παίζει φυσικά και η πρώτη συνάντηση με τους γονείς. Μία συνάντηση που, χωρίς οδηγίες-κανόνες, δε θα είχε τέτοια αξία, ώστε να χτιστεί εξαρχής συνεργασία των βασικότερων ενηλίκων στην καθημερινότητα ενός παιδιού! #δάσκαλοι #γονείς Για μια τέτοια συνεργασία, αφενός συμφωνούν οιΣυνεχίστε να διαβάζετε «1η συνάντηση γονέων – 10 οδηγίες».