Μαθηματικά Στ’ Δημοτικού

Ενότητες

 • 1. Αριθμοί και πράξεις
  • 1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
  • 2. Αριθμοί με… συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)
  • 3. Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)
  • 4. Οι αριθμοί αναμετριούνται (Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών)
  • 5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
  • 6. Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
  • 7. Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
  • 8. Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)
  • 9. Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)
  • 10. Ένα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)
  • 11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
  • 12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών)
  • 13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)
  • 14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)
  • 15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)
  • 16. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.)
  • 17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)
  • 18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)
  • 19. Τι πλάσμα είναι αυτό το… κλάσμα; (Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα)
  • 20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; (Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης)
  • 21. Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια! (Ισοδύναμα κλάσματα)
  • 22. Πώς θα μπούμε στη σειρά; (Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων)
  • 23. Η σωστή ενέργεια! (Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)
  • 24. Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων)
 • Δίνω… λογαριασμό. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και Πράξεις
 • 2. Εξισώσεις
  • 25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)
  • 26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)
  • 27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)
  • 28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)
  • 29. Αντανακλάσεις… (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)
 • Όταν ο άγνωστος αποκαλύπτεται. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις
 • 3. Λόγοι – Αναλογίες
  • 30. Σου δίνουμε το… λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)
  • 31. Από το λόγο στην αναλογία… τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)
  • 32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)
  • 33. Εκφράζομαι…ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)
  • 34. Όταν ανεβαίνω… ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)
  • 35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)
  • 36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)
  • 37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
  • 38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)
  • 39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
  • 40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)
  • 41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)
  • 42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)
  • 43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)
  • 44. Για να μη λέμε πολλά… (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)
 • Όταν μιλάμε συμβολικά. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 3: Λόγοι – Αναλογίες
 • 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
  • 45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις… (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)
  • 46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα – εξάγω συμπεράσματα)
  • 47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)
  • 48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο)
 • 5. Μετρήσεις – Μοτίβα
  • 49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)
  • 50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
  • 51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)
  • 52. Όσο – όσο… (Μετρώ την αξία με χρήματα)
  • 53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)
  • 54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)
  • 55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)
 • Συγκρίνω και παρατηρώ. Ανακεφαλαίωση για τις θεματικές ενότητες 4 και 5: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων – Μετρήσεις – Μοτίβα
 • 6. Γεωμετρία
  • 56. Τα σχήματα του κόσμου! (Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα)
  • 57. Μεγάλη α…γωνία στη γωνία! (Γωνίες)
  • 58. Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)
  • 59. Έχω μεγάλα σχέδια! (Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα)
  • 60. Αντανακλάσεις (Αξονική συμμετρία)
  • 61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)
  • 62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδά παραλληλογράμμου)
  • 63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)
  • 64. Το εμβαδό τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου)
  • 65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)
  • 66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)
  • 67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)
  • 68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)
  • 69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος – Χωρητικότητα)
  • 70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)
  • 71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)
 • Σχηματίζω άποψη. Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 6: Γεωμετρία
 • 7. Αριθμοί μέχρι το 7.000 – Μέτρηση Μάζας – Πάζλ,πλακόστρωτα,μωσαικά,συμμετρία
  • 40. Αριθμοί μέχρι το 7.000
  • 41. Μέτρηση μάζας
  • 42. Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά
  • 43. Η συμμετρία
  • 44. Προβλήματα
  • 45. Επαναληπτικό μάθημα
 • 8. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – Μοτίβα – Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας
  • 46. Πολλαπλασιασμοί
  • 47. Διαιρέσεις
  • 48. Μοτίβα
  • 49. Μέτρηση του χρόνου
  • 50. Μέτρηση της επιφάνειας
  • 51. Προβλήματα
  • 52. Επαναληπτικό μάθημα
 • 9. Αριθμοί μέχρι τα 10.000- Κλάσματα και δεκαδικοί-Πράξεις-Γεωμετρία
  • 53. Αριθμοί μέχρι το 10.0000
  • 54. Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία
  • 55. Διαιρέσεις (Ι)
  • 56. Διαιρέσεις (ΙΙ)
  • 57. Κλάσματα και δεκαδικοί
  • 58. Προβλήματα
  • 59. Επαναληπτικό μάθημα
  • 60. Κριτήριο αξιολόγησης


Αρέσει σε %d bloggers: