Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού

Ενότητες

A΄ Περίοδος

Αριθμοί:Αριθμοί μέχρι το 3.000
Πράξεις:Νοερές πράξεις. Πρόσθεση και αφαίρεση τετραψήφιων αριθμών. Επανάληψη προπαίδειας και πολλαπλασιασμοί διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο. Διαιρέσεις.
Γεωμετρία:Αναγνώριση και ονοματολογία δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων. Στερεά σώματα, αναπτύγματα. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
Μετρήσεις:Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά. Χρήμα: Ποσά με τριψήφιους αριθμούς.
 • 1. Αριθμοί μέχρι το 1.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Γεωμετρικά σχήματα
  • 1. Αριθμοί μέχρι το 1.000
  • 2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
  • 4. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
  • 5. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
  • 6. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
  • 7. Επαναληπτικό μάθημα
 • 2. Μετρήσεις μήκους – Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού – Στερεά σώματα
  • 8. Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
  • 9. Στερεά σώματα – αναπτύγματα
  • 10. Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
  • 11. Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
  • 12. Προβλήματα
  • 13. Επαναληπτικό μάθημα
 • 3. Αριθμοί μέχρι το 3.000 – Οι τέσσερις πράξεις – Χαράξεις, ορθές γωνίες
  • 14. Αριθμοί μέχρι το 3.000
  • 15. Προσθέσεις και αφαιρέσεις
  • 16. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες
  • 17. Πολλαπλασιασμοί
  • 18. Διαιρέσεις
  • 19. Προβλήματα
  • 20. Επαναληπτικό μάθημα
  • 21. Κριτήριο αξιολόγησης

B΄ Περίοδος

Αριθμοί:Εισαγωγή στα κλάσματα. Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς.
Πράξεις:Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους.
Μετρήσεις:Νομίσματα.
 • 4. Εισαγωγή στα απλά κλάσματα
  • 22. Εισαγωγή στα απλά κλάσματα
  • 23. Οι κλασματικές μονάδες
  • 24. Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί
  • 25. Ισοδύναμα κλάσματα
  • 26. Επαναληπτικό μάθημα
 • 5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού
  • 27. Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
  • 28. Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)
  • 29. Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)
  • 30. Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού
  • 31. Προβλήματα
  • 32. Επαναληπτικό μάθημα

Γ΄ Περίοδος

Αριθμοί:Οι αριθμοί μέχρι το 10.000.
Πράξεις:Προσθέσεις αφαιρέσεις. Αλγόριθμος γραπτού πολλαπλασιασμού. Διαιρέσεις.
Γεωμετρία:Πάζλ, Πλακόστρωτά, μωσαϊκά, συμμετρία. Επαναληπτικό μάθημα στις γεωμετρικές έννοιες.
Μετρήσεις:Μέτρηση του χρόνου. Μοτίβα. Μέτρηση επιφανείας.
 • 7. Αριθμοί μέχρι το 7.000 – Μέτρηση Μάζας – Πάζλ,πλακόστρωτα,μωσαικά,συμμετρία
  • 40. Αριθμοί μέχρι το 7.000
  • 41. Μέτρηση μάζας
  • 42. Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά
  • 43. Η συμμετρία
  • 44. Προβλήματα
  • 45. Επαναληπτικό μάθημα
 • 8. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – Μοτίβα – Μέτρηση χρόνου και επιφάνειας
  • 46. Πολλαπλασιασμοί
  • 47. Διαιρέσεις
  • 48. Μοτίβα
  • 49. Μέτρηση του χρόνου
  • 50. Μέτρηση της επιφάνειας
  • 51. Προβλήματα
  • 52. Επαναληπτικό μάθημα
 • 9. Αριθμοί μέχρι τα 10.000- Κλάσματα και δεκαδικοί-Πράξεις-Γεωμετρία
  • 53. Αριθμοί μέχρι το 10.0000
  • 54. Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία
  • 55. Διαιρέσεις (Ι)
  • 56. Διαιρέσεις (ΙΙ)
  • 57. Κλάσματα και δεκαδικοί
  • 58. Προβλήματα
  • 59. Επαναληπτικό μάθημα
  • 60. Κριτήριο αξιολόγησης


Αρέσει σε %d bloggers: