Διαγώνισμα Γλώσσας Ε’ Δημοτικού – 7η Ενότητα

Διαγώνισμα Ιστορίας Ε’ Δημοτικού – 4η Ενότητα (Κεφ. 17 – 22)

Διαγώνισμα Μελέτης Περιβάλλοντος – Α’ Ενότητα