Αίτηση – Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αναπληρωτή

Νέος τρόπος δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΣΥΔ! Πηγή: ΟΠΣΥΔ

Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων

Αλλάζει φέτος η διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς μετά την ανακοίνωση των ονομάτων κάθε φάσης, οι προσλαμβανόμενοι γίνεται να τοποθετηθούν εντός τριών ημερών, μετρώντας και την ημέρα ανακοίνωσης. Πιο συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα της απόφασης, οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης εισάγουν τα κενά στο ΟΠΣΥΔ. Την επόμενη ημέρα, οι αναπληρωτές πρέπει να δηλώσουν στην ίδια ιστοσελίδα (ΟΠΣΥΔ)Συνεχίστε να διαβάζετε «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων».