Οδηγίες για αίτηση στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ

Για αιτήσεις, λοιπόν, η διαδικασία είναι γνωστή σε όσους χρησιμοποιούν ήδη τη σελίδα του Ο.Π.Σ.Υ.Δ., όμως θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε αναλυτικά σε κάθε βήμα. 1ο βήμα: «Μπαίνουμε» στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ, πατώντας εδώ. 2ο βήμα: Η πρόσκληση που μας αφορά βρίσκεται στην αρχική σελίδα, όπου μπορούμε να τη δούμε αναλυτικά, όπως και οδηγίες, όμως κάνουμεΣυνεχίστε να διαβάζετε «Οδηγίες για αίτηση στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ».