Αίτηση – Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αναπληρωτή

Νέος τρόπος δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΣΥΔ! Πηγή: ΟΠΣΥΔ