Στερεά Ελλάδα – Θράκη – Κρήτη

Χάρτης και πίνακας με τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Στερεάς Ελλάδας, της Θράκης και της Κρήτης

Θεσσαλία

Χάρτης και πίνακας με τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Θεσσαλίας

Μακεδονία

Χάρτης και πίνακας με τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Μακεδονίας