Πίνακες πολλαπλασιασμού

Επανάληψη στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση

Η συγκεκριμένη επανάληψη πράξεων απευθύνεται σε μαθητές που ξεκινούν την Ε’ Δημοτικού, τελειώνουν τη Δ’ Δημοτικού ή και Στ’ Δημοτικού, σε περίπτωση κενών της Δ’ Δημοτικού, καθώς περιέχει πολλαπλασιασμούς ως και τριψήφιου πολλαπλασιαστή και διαιρέσεις ως και διψήφιου διαιρέτη. Έτσι, μέχρι και το ξεκίνημα της Ε’ Δημοτικού αφήνουμε υπόλοιπο και σε πιο προχωρημένο επίπεδο, συνεχίζουμεΣυνεχίστε να διαβάζετε «Επανάληψη στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση».

Επανάληψη Μαθηματικών

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας έχει δημιουργηθεί για μαθητές, οι οποίοι αρχίζουν τη Στ’ Δημοτικού, αλλά φυσικά απευθύνεται και σε μαθητές που τελειώνουν την Ε’ Δημοτικού, κάνουν επανάληψη μετά το Πάσχα ή μες στο καλοκαίρι. Περιέχει ασκήσεις που συνδυάζουν τους δεκαδικούς, τους κλασματικούς αριθμούς και τους ακέραιους. Σύντομα έρχονται κι άλλες ασκήσεις. Καλή επανάληψη!