Εγκλίσεις και α’ συζυγία – ενεργητική φωνή

Διαγώνισμα Γλώσσας Ε’ Δημοτικού – 7η Ενότητα