Διαγώνισμα στη Γλώσσα Δ’ Δημοτικού – 7η ενότητα

Διαγώνισμα Γλώσσας Δ’ Δημοτικού – 5η ενότητα

Εγκλίσεις και α’ συζυγία – ενεργητική φωνή