Οι αριθμοί (1 – 100) με λέξεις

10 σελίδες Α4, με κάθε σελίδα να περιέχει μία δεκάδα αριθμών, γραμμένη με χρωματιστές λέξεις. Ιδανική για τοιχοκόλληση στην τάξη / στο σπίτι, με στόχο την ορθογραφία των αριθμών! Βρίσκετε τις υπόλοιπες 9 δεκάδες, όπως και την αφίσα της πρώτης δεκάδας, στο μαγαζάκι μας στο jamjar και πιο συγκεκριμένα εδώ. Ευχόμαστε να φανούν χρήσιμα!

Ασκήσεις στην κλίση παρελθοντικών χρόνων – Γ’ Δημοτικού

Οι μαθητές μπορείτε να λύσετε απευθείας τις ασκήσεις και στο τέλος να επιλέξετε να δείτε τα αποτελέσματα ή να μας τα στείλετε στο kyriakyrianapw@gmail.com.