Ασκήσεις στην κλίση παρελθοντικών χρόνων – Γ’ Δημοτικού

Οι μαθητές μπορείτε να λύσετε απευθείας τις ασκήσεις και στο τέλος να επιλέξετε να δείτε τα αποτελέσματα ή να μας τα στείλετε στο kyriakyrianapw@gmail.com.

Γλώσσα Στ’ Δημοτικού – Ασκήσεις στην ενότητα 9