Καλή Σαρακοστή!

Οι αριθμοί (1 – 100) με λέξεις

10 σελίδες Α4, με κάθε σελίδα να περιέχει μία δεκάδα αριθμών, γραμμένη με χρωματιστές λέξεις. Ιδανική για τοιχοκόλληση στην τάξη / στο σπίτι, με στόχο την ορθογραφία των αριθμών! Βρίσκετε τις υπόλοιπες 9 δεκάδες, όπως και την αφίσα της πρώτης δεκάδας, στο μαγαζάκι μας στο jamjar και πιο συγκεκριμένα εδώ. Ευχόμαστε να φανούν χρήσιμα!

Η αγάπη

Η αγάπη. Αχ, η αγάπη! Όνομα, ουσιαστικό, αφηρημένο, μα με την πιο ουσιαστική και περιεκτική έννοια όλου του κόσμου. Σήμερα, την τελευταία ώρα, φυσικά δεν κάναμε εργαστήρια δεξιοτήτων, όπως έγραφε στο πρόγραμμα. Δεν κάναμε γλώσσα ούτε μαθηματικά. Κάναμε συζήτηση σχετικά με την αγάπη… άλλωστε υπάρχει κάτι πιο σημαντικό; Είπαμε πως σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα,Συνεχίστε να διαβάζετε «Η αγάπη».