Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων

Αλλάζει φέτος η διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς μετά την ανακοίνωση των ονομάτων κάθε φάσης, οι προσλαμβανόμενοι γίνεται να τοποθετηθούν εντός τριών ημερών, μετρώντας και την ημέρα ανακοίνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα της απόφασης, οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης εισάγουν τα κενά στο ΟΠΣΥΔ. Την επόμενη ημέρα, οι αναπληρωτές πρέπει να δηλώσουν στην ίδια ιστοσελίδα (ΟΠΣΥΔ) όλα τα σχολεία κατά σειρά προτίμησης, ενώ σε περίπτωση που δε δηλώσουν τα σχολεία εντός της προθεσμίας αυτής, θα τοποθετούνται στο τέλος.

Στη συνέχεια, με sms ενημερώνονται οι αναπληρωτές για το/τα σχολείο/-α, όπου έχουν τοποθετηθεί. Έτσι, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στο σχολείο τοποθέτησης εντός της ίδιας προθεσμίας και οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω πιστοποιητικά ταυτοποίησής τους, σύμφωνα με την περσινή Υπουργική Απόφαση 104627/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020 και άρθρο 6, παράγραφο 8:

«8. α. Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

β. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:

αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,

ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και

γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης».

Κατόπιν, ο διευθυντής δηλώνει στο Myschool την ανάληψη και ύστερα οι αναπληρωτές πρέπει να μπουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με στοιχεία taxisnet, ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία που ζητούνται και μέσα στην ίδια ημέρα να γίνει ανάρτηση στα σύστηματα ΕΡΓΑΝΗ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η αποδοχή της σύμβασης λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση, που σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν καλά τα στοιχεία και οι όροι της σύμβασης.

Επίσης, δείτε τις οδηγίες του υπουργείου, πατώντας εδώ.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε από τον Κυρία, Κυρία! Να πω;

Ο ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί για εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως φύλλα εργασιών, εκπαιδευτικά νέα, παρουσιάσεις βιβλίων και οτιδήποτε άλλο σχετικό! Καλή περιήγηση!

2 σκέψεις σχετικά με το “Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: